Publicerades

Tredje dos vaccin till fler grupper

Uppdatering 2/10: Folkhälsomyndigheten ändrat sin rekommendation till att det räcker med en halv dos för de som ska fylla på med vaccin från Moderna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin. Det omfattar de som bor på äldreboende, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

Erfarenheterna hittills talar för att vaccinationerna mot covid-19 har gett en mycket god effekt mot allvarlig sjukdom och död. Men data pekar mot att effekten av de vaccinationer som genomfördes tidigast i vaccinationsprogrammet börjar avta, framför allt bland personer över 80 år. Regionerna rapporterar också ett ökat antal utbrott på särskilt boende.  

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper, och i denna prioriteringsordning:

  • Boende på särskilt boende för äldre
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla som är 80 år och äldre.

Rekommendationen är att erbjuda ett mRNA-vaccin, om det gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället. Eftersom Modernas vaccin innehåller mer verksam substans, det vill säga mRNA, än Pfizers rekommenderar Folkhälsomyndigheten en halv dos för den som ska fylla på med Moderna.

Alla i riskutsatta personers närhet, både personal och anhöriga, bör vara vaccinerade mot covid-19.  

Sedan tidigare rekommenderas personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling en extra dos covid-19-vaccin: Extra dos vaccin mot covid-19 rekommenderas vid immunbrist.

Läs nyheten hos Folkhälsomyndigheten - borttagen länk

Halv dos rekommenderas vid påfyllnad av Modernas vaccin - borttagen länk

Uppdaterades

Taggar för denna sida: