Publicerades

Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en fjärde dos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård. Från och med nu omfattas alltså även alla som är 65 år och äldre, samt personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Den andra påfyllnadsdosen bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.

Smittspridningen av covid-19 fortgår i Sverige och ökar i delar av Europa. För personer som är 65 år och äldre närmar det sig nu fyra månader sedan den föregående vaccindosen, och vaccinets skyddseffekt avtar med tiden.

De som erbjuds en fjärde dos nu under våren kommer troligen att erbjudas en ny påfyllnadsdos i höst, som stärkt skydd inför vintersäsongen. Folkhälsomyndigheten återkommer med beslut i den frågan senare i år.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: