Publicerades

Orange varning för höga flöden i delar av Luleälven

SMHI har utfärdat orangea varningar för höga flöden i övre delen av Lilla Luleälven samt nedre Luleälven.

Uppdatering 25 augusti klockan 11.40: De orangea varningarna för höga flöden har nedgraderats till gula varningar. Flödena har minskat något men är fortsatt höga. Det finns många sjöar längs älvsträckan men flöden mellan sjöarna är höga. Varningarna gäller tills vidare. 

Ursprunglig text 22 augusti: De höga flödena beror på den senaste tidens regn. Enligt SMHI innebär en orange varning för höga flöden mycket höga strömhastigheter i vattendragen.

 

Källa: SMHI
Uppdaterades