Publicerades

Inreseförbudet från länder inom EU/EES tas bort

Regeringen har beslutat att ta bort inreseförbudet för resande till Sverige från Norden och övriga EU- och EES-länder. Beslutet gäller från och med den 9 februari.

Anledningen till ändringen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att inreserestriktionerna inte längre är nödvändiga ur ett smittskyddsperspektiv.

Regeringens beslut påverkar inte resande till Sverige från länder utanför EU/EES. För dessa resenärer råder fortsatt inreseförbud som för närvarande gäller till och med den 31 mars 2022.

Källor: regeringen, Regeringskansliet
Publicerades

Taggar för denna sida: