Publicerades

Ändringar kring testning för covid-19

Smittspridningen av covid-19 är mycket kraftig och väntas öka ytterligare. Därför föreslår Folkhälsomyndigheten prioriteringar när det gäller testning. Prioriteringarna är till för att minska belastningen på regionerna och föreslås vara tillfälliga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna vid behov nedprioriterar testning av symtomfria. Bara de som uppvisar symtom bör testa sig. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma och vara uppmärksam på symtom om du bor med någon som har covid-19.

Om en person har bekräftad covid-19 ska de som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den sjuka personen testade sig. Det gäller oavsett om de har symtom eller inte. Både vaccinerade och ovaccinerade ska följa rekommendationen. Om du har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma i minst sju dygn.

Folkhälsomyndigheten har även tagit bort rekommendationen om att symtomfria personer som varit utomlands bör testa sig för covid-19.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: