Publicerades

Flera åtgärder mot covid-19 kan komma att avvecklas 9 februari

Folkhälsomyndigheten bedömer att den stora smittspridningen av covid-19 kan nå sin topp de närmaste veckorna. Smittspridningen har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari behöver därför finnas kvar i ytterligare två veckor. Sedan tror myndigheten att de successivt kan avvecklas.

Folkhälsomyndigheten ser att även om behovet av slutenvård stiger, så har det inte ökat i samma takt som smittspridningen jämfört med tidigare vågor. Statistik från sjukvården visar också att antalet allvarligt sjuka personer i behov av intensivvård inte stiger trots det kraftigt ökande antalet fall och det ökande antalet fall inom slutenvården. Det beror dels på att vaccinerna ger ett gott skydd mot svår sjukdom, dels på att omikron generellt ger mildare symtom än tidigare virusvarianter.

– Åtgärderna mot smittspridningen av covid-19 ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Om vaccinationstäckningen fortsätter att öka samtidigt som påverkan på samhällsviktiga funktioner och utvecklingen av sjukligheten av covid-19 inte väsentligt förändras så bedömer jag att ett flertal av åtgärderna kan avvecklas den 9 februari. Det är fortsatt viktigt skydda dem som är mest sårbara för sjukdomen och att alla som har möjlighet vaccinerar sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndighetens fattar beslut om plan för avveckling av åtgärder i början av nästa vecka. Då återkommer myndigheten också med mer detaljer kring avvecklingen.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: