Publicerades

Regeringen öppnar för vaccinationsbevis på serveringsställen och andra platser

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa vaccinationsbevis från den 12 januari på serveringsställen och andra platser där risken för trängsel och smittspridning är särskilt stor. Om och när vaccinationsbevis införs beror på smittspridningens utveckling.

Regeringen har beslutat att Folkhälsomyndigheten från den 12 januari ska kunna införa föreskrifter som tillåter att vaccinationsbevis används på serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, platser för privata sammankomster och i långväga kollektivtrafik.

Beslutet innebär inte att föreskrifter om vaccinationsbevis automatiskt införs i de verksamheter som omfattas. Om och när det kan bli aktuellt beror på smittspridningens utveckling och hur Folkhälsomyndighetens bedömer lämpligheten att använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd.

Vissa grupper och platser undantagna från kravet på vaccinationsbevis

Om det blir aktuellt att införa vaccinationsbevis på serveringsställen och andra platser undantas kravet för personer som är under 18 år eller personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Vaccinationsbevis får enligt regeringens beslut inte användas i livsmedelsbutiker, apotek eller andra samhällsviktiga verksamheter. Användningen av vaccinationsbevis får inte heller innebära att personer utan vaccinationsbevis nekas tillgång till exempelvis tandvård, hälso-och sjukvård eller socialtjänstverksamhet som ligger i ett köpcentrum.

Publicerades

Taggar för denna sida: