Publicerades

Orange varning för översvämning

🔶SMHI har utfärdat en orange varning för översvämning i flera län. Det är den senaste tidens kraftiga regn som har lett till risk för översvämningar.

Varningarna för översvämning gäller för följande vattendrag:

  • Dalarna: Lillälven, Vanån, Siljan, Orsasjön, Övre Österdalälven mellan Älvdalen och Orsasjön och mellan Åsen och Mora samt Västerdalälven och Vanån vid Vansbro. 
  • Gävleborg: Testeboån, Harmångersån och Voxnan.
  • Värmland: Årosälven utmed Uvan mellan Gustavsfors och Geijersholm samt Klammaälven. 
  • Västmanland: Arbogaån. För Hedströmmen mellan sjön Nedre Vättern och utloppet i Mälaren är en orange varning för höga flöden utfärdad. 

För detaljerad information om varningarna, se SMHI:s varningssida.

Vad innebär en orange vädervarning?

Vädervarningar på orange nivå innebär att vädret kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka stora skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafiken. Vädrets påverkan kan skilja sig åt lokalt. Det betyder att särskilt utsatta platser kan drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.