Publicerades

Röda varningar för höga flöden

🔺SMHI har utfärdat en röd varning för höga flöden i Hallands och västra Kronobergs län.

De röda varningar för höga flöden gällde tidigare även för Västra Götalands, Värmlands och Örebro län. Det finns även gula varningar för höga flöden och för regn och skyfallsliknande regn i andra områden.

Följ SMHI för uppdaterad information om aktuella varningar.

Förbered dig för översvämningar

Kraftiga regnoväder kan orsaka översvämningar. Ta reda på mer om hur du själv kan förbereda dig för översvämningar.

Risk för allvarliga konsekvenser

Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs vädervarningar och kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för omfattande störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafik och blåljusverksamhet.

Läs mer om vad varningarna innebär hos SMHI.