Publicerades

SMHI: Orange varning för vind i kombination med snöfall

SMHI har utfärdat en orange varning för vind i samband med snöfall för delar av Västernorrlands läns kustland från 8 januari 01.00 till 9 januari 08.00

Snöfall som tidvis kan vara ymnigt i kombination med frisk sydostlig vind. Risk för trafikstörningar, bl.a. snödrev och även risk för elbortfall.

Hur kan det påverka mig?

Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Publicerades