Publicerades

MSB uppmanar allmänheten till försiktighet med anledning av extrem brandrisk

Det råder extrema brandrisker i landet. En liten gnista kan skapa en stor brand. MSB uppmanar därför allmänheten till försiktighet och att följa de eldningsförbud som utfärdats på många håll i landet.

Allmänheten har ett viktigt ansvar i att förhindra att onödiga bränder startar. Det är av största vikt att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats där man befinner sig och anpassa sitt beteende efter brandrisken. Även om det inte råder eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda eller grilla med fasta bränslen såsom kol och ved på grund av stor brandrisk.

Råd till privatpersoner:

  • Håll koll på brandrisken och om det råder eldningsförbud. Ta hjälp av appen Brandrisk ute.
  • Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.
  • Välj en säker plats om du tänkt elda – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand.
  • Elda inte om det blåser mycket.
  • Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig.
  • Larma 112 om du upptäcker en brand. Vid frågor om rök eller bränder använd 113 13.

Böter till den som inte följer eldningsförbud

Eldningsförbud beslutas av kommunen eller länsstyrelsen och det är även de som avgör vad förbudet ska innefatta. Information om det lokala beslutet finns på deras webbplatser.

Den som bryter mot eldningsförbudet riskerar att få böter, eller ännu hårdare straff om det blir en brand som sprider sig. Den som orsakar en brand kan straffas oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

På Krisinformation.se finns en karta över hela Sverige med aktuella eldningsförbud. Du kan också ta reda på om det råder eldningsförbud där du befinner dig via appen Brandrisk Ute. I appen får du koll på den aktuella brandrisken och vad du bör tänka på.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Publicerades

Taggar för denna sida: