Publicerades

Röda varningar för höga flöden och översvämning i nedre Torneälven

SMHI har utfärdat varningar för höga flöden och översvämningar i nedre Torneälven.

De höga flödena orsakar översvämningar längs vattendraget. De höga flödena innebär att det är extremt höga strömhastigheter. 

Hur kan det påverka mig?

  • Översvämning av nationellt viktiga vägar
  • Översvämning som drabbar byggnader där framkomlighet kan begränsas på grund av vattendjupet i översvämmade områden.
  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.

Följ varningsläget hos SMHI.

Förbered dig för översvämningar

Om du bor i det drabbade området är det bra att se över hur du kan skydda dig och din fastighet mot översvämningar.

Källor: SMHI, Länsstyrelsen, Trafikverket, Pajala, Övertorneå, Haparanda
Uppdaterades

Taggar för denna sida: