Publicerades

Orange varning för vind och snöfall i Västerbottens kustland

SMHI har utfärdat en orange varning för vind och snöfall i Västerbottens kustland. Varningen gäller från 28 november kl. 08.00-29 november kl 07.00.

Från tisdag morgon väntas ymnigt snöfall i kombination med frisk vind i Västerbottens kustland. Det kan komma mellan 15-30 cm snö.  

Trafikverket varnar för besvärligt väglag längs kusten i Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten under hela tisdagsdygnet. Det råder gul varning för snöfall längs stora delar av norrlandskusten samt i Stockholms och Uppsala län. I Gävle och Uppsala med omnejd är skolskjutsarna inställda under tisdagen. 

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer. 
  • Kontrollera med din kommun om du har frågor kring vinterväghållning, skolskjutsar och så vidare. 
Källor: SMHI, Trafikverket, Gävle
Uppdaterades

Taggar för denna sida: