Publicerades

Röd varning för höga flöden i Gävleborgs och södra Västernorrlands läns kustområde

🔺 SMHI har utfärdat en röd varning för höga flöden i Gävleborgs och södra Västernorrlands läns kustområde. Varningen gäller 4 november kl. 00.00 – 6 november kl. 23.59.

Uppdatering 3 november 12.45: En röd varning för höga flöden är utfärdad i Gävleborgs och södra Västernorrlands läns kustområde. Den röda varningen för höga flöden i centrala Värmlands län gäller inte längre. 

Ursprunglig text från 1 november: SMHI har utfärdat en röd varning för höga flöden i centrala Värmlands län och Gävleborgs läns kustområde. Varningen gäller från 4 november och tills vidare. Snösmältning och stora regnmängder i kombination med blöt mark ger upphov till höga flöden i bäckar och mindre åar.

Hur kan det påverka mig?

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.
Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: