Publicerades

Sveriges ambassad om risken för vulkanutbrott på Reykjaneshalvön, Island

I området Reykjanes råder nu seismisk aktivitet och risk för vulkanutbrott. Svenskar som reser till Island uppmanas att löpande ta del av information från lokala myndigheter samt reseinformationen på Sweden Abroad.

Risken för vulkanutbrott gäller ett område som täcker badanläggningen Blå lagunen/Bláa Lónið och staden Grindavík. Grindavík har evakuerats från den 10 november. Det finns en markant ökad risk för eruption med magmakorridor som sträcker sig under Grindavík.

Meteorologiska institutet på Island har höjt risknivån till flygkod orange. Det innebär en ökad sannolikhet för vulkanutbrott inom en snar framtid på Reykjarnäset. Det innebär även att räddningstjänstens beredskapsnivå har höjts till nödsituation från beredskapsnivå, den högsta på en tregradig skala.

Svenska medborgare som reser på Island hittar lokal myndighetsinformation via beredskapsmyndigheterna, kallade Almannavarnir. Information finns även på Islands meteorologiska institut och på www.safetravel.is.

LFV om flygtrafik vid vulkanutbrott - borttagen länk

Källa: Utrikesdepartementet
Uppdaterades

Taggar för denna sida: