Publicerades

🔶Orange varning för högt vattenstånd i Skåne

Uppdatering 21 oktober klockan 09.30: SMHI har nedgraderat varningen till en gul varning. Den gula varningen för högt vattenstånd längs Skånes sydkust gäller till klockan 22.00 den 21 oktober.

Ursprunglig text: SMHI har utfärdat en orange varning för högt vattenstånd för Skånes sydkust. Det är risk för omfattande översvämningar när vattenståndet stiger i samband med hård vind under fredagskvällen.

Hur kan det påverka mig?

  • Risk för omfattande översvämningar som kan orsaka begränsad framkomlighet på vägar och järnvägar.
  • Hamnar, byggnader och kommersiella verksamheter nära kusten riskerar stora skador på grund av översvämning.
  • Den segelfria höjden under broar minskar, vissa hamnar kan ej angöras och förtöjda båtar och fartyg kan skadas.
  • Känsliga kuststräckor kan utsättas för erosionsskador.


Det finns även flera gula varningar utfärdade, t.ex. en för vind i södra Skåne där det väntas stormbyar på 25-30m/s. Det finns även gula varningar utfärdade för högt vattenstånd efter kusten i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län.

Orange varning är den näst högsta på varningsskalan.

Störningar i tågtrafiken

Till följd av ovädret med kraftiga vindar har Trafikverket stängt av flera järnvägssträckor i södra delarna av landet, i förebyggande syfte. Det förekommer inställda avgångar och risk för framkomlighetsproblem på vägar. Trafikverket uppmanar på sin webbplats resenärer att hålla sig uppdaterade om trafikläget och planera sin resa i god tid. 

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: