Publicerades

Svenska kraftnät om arbetet med solstormen

Svenska kraftnät har höjt beredskapen på grund av den solstorm som nu når jorden. Som en åtgärd har de minskat kapaciteten i överföringen mellan olika elområden.

Under fredagen utfärdade amerikanska NOAA:s rymdvädercenter en varning för en extrem solstorm som nådde jorden i natt.  

En solstorm är ett kraftigt energiutbrott som består av partiklar och strålning. Solstormar som når jorden påverkar jordens magnetfält och partiklarna kan få gasmolekyler i atmosfären att lysa så att det bildas norrsken.

Eftersom solstormar leder till risker för kraftsystemet så  har Svenska kraftnät vidtagit flera åtgärder. 

Minskat överföringen

– Förutom att vi haft ökad uppmärksamhet på spänningsvariationer har vi minskat kapaciteten av överföringen mellan de svenska elområdena. Vi har också stoppat vissa arbeten i nätet, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har under den höjda beredskapen också haft kontakt med underliggande region- och lokalnät, samt stora producenter. Under natten har de inte haft några konstaterade händelser kopplade till solstormen.

Hög solstormsaktivitet framöver

Solaktiviteten är på väg mot en topp 2025, skriver Svenska kraftnät. Det innebär att risken är högre än vanligt för påverkan på kraftnätet. Svenska kraftnät bevakar solfläckarna och solstormarna och mäter strålningen från solen.  

– Vi förebygger genom att öka våra marginaler. Det märks mest genom att överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige minskas, säger Pontus de Maré.

Publicerades

Taggar för denna sida: