Publicerades

Information om fastigheter i avspärrade områden

Du som fortfarande är evakuerad från ditt hem med anledning av branden i Västmanland, och som har frågor om byggnader på din fastighet, kan med start söndag 10 augusti kl 08.00 ringa 113 13 för att anmäla att du vill ha information.

Där ska du lämna följande uppgifter till telefonisten:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • Telefonnummer där du nås under söndagen och måndagen

Därefter kommer personal från räddningsledningen i Ramnäs att kontakta dig och ge den information som just nu finns om eventuella byggnader på den aktuella fastigheten.

De områden där det är störst möjlighet att ge information om är Stabäck och Svartvik, eftersom det just nu är där som det finns tillräckligt med observationer för att göra en preliminär bedömning.

Observera att bedömningen kommer att vara preliminär; det kommer att gå att säga om ett område ser ut att vara svårt påverkat, men det kommer inte gå att uttala sig om något är helt oskadat.

De fastighetsägare som har svårt skadade eller helt nedbrunna byggnader kommer löpande att kontaktas personligen av polismyndigheten.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)
Mer information hos Länsstyrelsen Västmanland

Källa: Länsstyrelsen Västmanland
Uppdaterades

Taggar för denna sida: