Publicerades

Jordbruksverket: Väsentligt att flytta djur från riskområden

Jordbruksverket skriver att det är väsentligt att flytta djur bort från riskområdena för skogsbranden i så stor utsträckning som det är möjligt. Detta eftersom eld och brandrök kan ge skador på djuren. Om det är svårt att hitta lämpliga djurtransporter kan andra transportmedel användas för att flytta djuren. Det är bra om besättningar kan hållas isär, både av smittskyddsskäl och för framtida identifiering av djuren

Jordbruksverket informerar även om att branden inte ska leda till avdrag för EU-stöd.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Mer information hos Jordbruksverket

Löpande information om skogsbranden finns hos Länsstyrelsen i Västmanland

Källa: Jordbruksverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: