Publicerades

Länsstyrelsen i Västmanland om släckningsarbetet

På söndagskvällen informerade Länsstyrelsen i Västmanland om att fokus i släckningsarbetet nu ligger i kanterna. Därmed minskar behovet av de inlånade flygplanen, som avslutar sin insats idag. De öppna lågor som flammar upp kommer att hanteras av markpersonalen och resterande helikoptrar. Fokus ligger också på att öppna de vägar som i nuläget är stängda.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Mer information om skogsbranden hos Länsstyrelsen i Västmanland

Information om släckningsarbetet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Källa: Länsstyrelsen Västmanland
Uppdaterades

Taggar för denna sida: