Publicerades

Länsstyrelsen Västmanland: klipp inte upp viltstängsel

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att inte klippa upp viltstängsel då det innebär stor fara för både djur och trafikanter.

Det har gått rykten om brandskadade djur och ansamlingar av djur längs viltstängsel på riksväg 66 och 68. Länsstyrelsen har genomfört kontroller på sträckorna och det förekommer inga skadade eller trängda djur vid viltstängslen.

I samband med ryktena om skadade och trängda djur förekommer uppmaningar om att klippa upp hål i viltstängsel men detta kan alltså orsaka allvarliga trafikolyckor.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Mer information hos länsstyrelsen Västmanland

Källa: Länsstyrelsen Västmanland
Uppdaterades

Taggar för denna sida: