Publicerades

Länsstyrelsen Västmanland om läget vid branden

Brandens utbredning är oförändrad. Arbetet för att minska brandens intensitet pågår. Ambitionen är att hålla begränsningslinjerna och stänga in branden. Ett stort antal brandmän arbetar på marken. Flygplan och helikoptrar bekämpar branden från luften, vilket har gett bra resultat.

I nuläget är inga ytterligare evakueringar aktuella.

Avspärrningen av Mälaren hävs, eftersom Mälaren inte längre används för vattenhämtning. Flera andra sjöar är fortfarande avspärrade.

(Nedanstående länk har avaktiverats då de inte är aktuella)

Länsstyrelsen om vilka sjöar som är avspärrade

Källa: Länsstyrelsen Västmanland
Uppdaterades

Taggar för denna sida: