Publicerades

Sala kommun om skogsbranden

De som behöver kontakta Sala kommun med anledning av den pågående skogsbranden kan ringa kontaktcenter, 0224 74 70 00. Via kontaktcenter nås även kommunens Posomgrupp med personal från Svenska kyrkan och kommunens vård- och omsorgsförvaltning som kan ge drabbade stöd och svara på frågor.
Källa: Sala kommun
Uppdaterades

Taggar för denna sida: