Publicerades

Sala kommun uppmanar obehöriga att hålla sig borta från branden

Sala kommun uppmanar privatpersoner och andra obehöriga att hålla sig borta från området där en skogsbrand pågår. Under måndagen den 4 augusti är kommunens inriktning att begränsa spridningen av branden, som fortfarande inte är under kontroll.

De som behöver kontakta Sala kommun med anledning av den pågående skogsbranden kan ringa kontaktcenter, 0224-74 70 00. Via kontaktcenter nås även kommunens Posomgrupp med personal från Svenska kyrkan och kommunens vård- och omsorgsförvaltning som kan ge drabbade stöd och svara på frågor.

Mer information hos Sala kommun

Sala kommuns Facebooksida

SR P4 Västmanland

Läs mer om skogsbränder på Krisinformation.se

Källa: Sala kommun
Uppdaterades

Taggar för denna sida: