Publicerades

Skogsstyrelsen: Stora risker med att beträda brandhärjade områden

Markägare och allmänhet varnas för att gå in i skog som drabbas av brand. Det kan ta månader innan det är säkert att vistas i skogen efter branden i Västmanland.

En stor risk är glödbrand som kan pågå länge, till och med hela vintern. Glödbranden kryper sakta ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fastän det är fuktigt.

En annan stor fara är att träd kan falla omkull utan någon som helst förvarning. Det gäller även när man färdas på skogsbilvägar sedan branden lagt sig. Det finns även risk för erosion eftersom ett avbränt rotsystem påverkar markens stabilitet. Det gäller särskilt i sluttande terräng.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Läs hela nyheten hos Skogsstyrelsen

Aktuell information för skogsägare hos Skogsstyrelsen

Källa: Skogsstyrelsen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: