Publicerades

SMHI: Klass 2-varning för mycket höga flöden i Halland

SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag längs Hallandskusten mellan Varberg och Halmstad.

Fredagsdygnets regnmängder har gjort att flödena i små vattendrag i Suseåns avrinningsområde samt små vattendrag i nedre delen av Ätrans avrinningsområde under lördagen kan nå klass 2-flöden.

I medelstora vattendrag, som Högvadsån och Suseån förekommer klass 1-flöden, medan stora vattendrag, som Ätran, inte omfattas om någon varning. Kulmen väntas nås under lördagsdygnet, dock väntas mera regn under söndagen som kan påverka flödena.

En klass 2-varning innebär en väderutveckling som kan medföra fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Läs mer om varningen hos SMHI

Samlad information om översvämningarna i Västsverige

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: