Publicerades

SMHI: Klass 2-varning för mycket höga flöden i Halland

SMHI varnar för mycket höga flöden i små vattendrag längs Hallandskusten mellan Varberg och Halmstad.

Fredagsdygnets regnmängder har gjort att flödena i små vattendrag i Suseåns avrinningsområde samt små vattendrag i nedre delen av Ätrans avrinningsområde under lördagen kan nå klass 2-flöden.

I medelstora vattendrag, som Högvadsån och Suseån förekommer klass 1-flöden, medan stora vattendrag, som Ätran, inte omfattas om någon varning. Kulmen väntas nås under lördagsdygnet, dock väntas mera regn under söndagen som kan påverka flödena.

En klass 2-varning innebär en väderutveckling som kan medföra fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Läs mer om varningen hos SMHI

Samlad information om översvämningarna i Västsverige

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: