Publicerades

SMHI: Klass 3-varning för höga flöden i Nissan

Med anledning av det kraftiga regnandet i Halland går nu SMHI ut med en klass 3-varning för extremt höga flöden i de nedre delarna av Nissan som kan medföra stora översvämningsproblem.

Uppdatering 20/8: Flödet är fortsatt klass 3 i Nissan genom Halmstad. Uppströms Halmstad är flödet dock strax under klass 3. I de nedre delarna av Nissan är flödena förhållandevis stabila.

Klass 3-varningar innebär generellt att mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Aktuella varningar hos SMHI

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Aktuell information om läget från Länsstyrelsen Halland

Halmstad kommun om översvämning och hur man kan förbereda sig

Trafikverket - Läget i trafiken i Hallands län

Din säkerhet om hur du kan förbereda dig - Skydda din fastighet mot översvämning

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: