Publicerades

SMHI varnar för höga flöden i de västra delarna av Götaland

På grund av de stora regnmängder som fallit och kommande regn varnar SMHI för höga flöden i små vattendrag i Ätrans och Nissans avrinningsområden.

De stigande vattenflödena kommer att kulminera under tisdagen som "Höga flöden - Varning klass 1". Lokalt kan de nå upp till varning klass 2 "Mycket höga flöden" även i större vattendrag.

En varning för "Mycket höga flöden" innebär en vattenföring som kan medföra allvarliga översvämningsproblem på utsatta ställen.

Läs mer under "Aktuella hydrologiska varningar" på SMHI

Halmstad kommun om översvämning och hur man kan förbereda sig

Din säkerhet om hur du kan förbereda dig - Skydda din fastighet mot översvämning

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: