Publicerades

Surahammars kommun om statusen på dricksvattnet

Surahammars kommun har sammanställt information angående statusen på dricksvattnet i kommunen.

• Boende i Gammelby rekommenderas att koka sitt dricksvatten
• Boende som tar sitt vatten från enskilda brunnar inom det drabbade brandområdet erbjuds att hämta kommunalt dricksvatten
• Situationen just nu med det kommunala dricksvattnet i Surahammars kommun

Läs mer på Surahammar kommuns webbplats

Källa: Surahammars kommun
Uppdaterades

Taggar för denna sida: