Publicerades

UD avråder från alla resor till Sierra Leone, Liberia och Guinea

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Sierra Leone, Liberia och Guinea

Nu omfattar avrådan alla resor till länderna.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

UD om avrådan för resor till Liberia

Sveriges ambassads reseinformation för Liberia

UD om avrådan för resor till Guinea

Sveriges ambassads reseinformation för Guinea

UD om avrådan för Sierra Leone

Sveriges ambassads reseinformation för Sierra Leone

UD: Vad innebär en avrådan?

UD-bloggen om ebolautbrottet och reseavrådan

Källa: Utrikesdepartementet
Uppdaterades

Taggar för denna sida: