Publicerades

Borgholms kommun om vattenläckan i Byxelkrok

Inom området mellan Enerum och Hunderum i Byxelkrok på Öland ombads allmänheten att koka dricksvattnet innan förtäring på tisdagen.

Detta sedan det vid en reparation av en vattenledning upptäcktes en eventuell läcka från en avloppsledning. I samband med vattenläckan skickades ett viktigt meddelande till allmänheten ut om risk för bakterier i vattnet.

Borgholm kommun meddelade att nödtankar med dricksvatten skulle placeras inom området mellan Enerum och Hunderum under tisdagen. 

Borttagen länk - Mer information hos Borgholms kommun

Borttagen länk - Information om kokning av dricksvatten hos Livsmedelsverket.

Borttagen länk - Mer om dricksvatten på Krisinformation.se

Uppdaterades