Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

Enligt spanska hälsomyndigheter har en person smittats av ebola i Spanien. Personen ingick i en grupp som vårdade personer som fått ebola när de arbetat i Sierra Leone och Liberia. Det är fortfarande mycket låg risk för smittspridning av ebola i Sverige.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen följer utvecklingen och avvaktar resultaten från den spanska utredningen men myndigheterna är trygga med de svenska rekommendationerna som finns för skyddsåtgärder och rutiner i vården.

Socialstyrelsen har utfärdat nationella rekommendationer för hantering av misstänkta fall av ebola som baseras på europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och världshälsoorganisationen WHO. Rekommendationerna har delgivits alla landets smittskyddsläkare och infektionskliniker.

Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter att öka i de tre drabbade länderna men spridningen i Nigeria och Senegal verkar ha brutits genom tidiga insatser, skriver Folkhälsomyndigheten.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Mer information hos Folkhälsomyndigheten

Om MSB:s arbete med ebola

Om Sidas arbete med ebola

Om ebola på Krisinformation.se

Frågor och svar om ebola

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: