Publicerades

Nya svenska insatser mot ebola

Behovet av internationella stöd- och hjälpinsatser är stort i den region i Västafrika som sedan i våras drabbats hårt av ebolautbrott. Även Sverige bidrar i detta hjälparbete och i dag beslutade regeringen att öka insatserna.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att underlätta för svensk personal att resa till det drabbade området. Det handlar bland annat om mer resurser för att säkerställa evakuering av personal – om ett sådant behov skulle uppstå.
Det finns redan en organisation för att kunna transportera hem en ebolasmittad person till Sverige. Denna lösning bygger på insatser från högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med ett av Försvarsmaktens Herculesplan. Nu kommer man att titta på fler transportsätt, för att ytterligare säkerställa att Sverige snabbt kan ta hem en patient vid behov.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Mer information hos Regeringskansliet

Mer information hos Socialstyrelsen

Mer information hos Försvarsmakten

Myndigheternas samlade information om ebola

 

Källor: Regeringen, Socialstyrelsen, Försvarsmakten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: