Publicerades

Kriseinfo.no om omfattande översvämningar i Norge

Kraftiga regn har medfört omfattande översvämningar på flera håll i västra Norge. Flera hus har spolats bort och över hundra personer har evakuerats.

Översvämningarna har även orsakat problem för tåg- och biltrafiken.

Samlad information om översvämningarna hos Kriseinfo.no

Kriseinfo.no är den norska motsvarigheten till Krisinformation.se.

Källa: Kriseinfo.no
Uppdaterades

Taggar för denna sida: