Publicerades

Länsstyrelsen om översvämningar i Västra Götaland

I delar av Västra Götaland har stora regnmängder orsakat översvämningar och trafikproblem.

Mer regn väntas och höga flöden kan råda i vissa vattendrag.

Länsstyrelsen i Västra Götaland följer situationen i samarbete med kommuner, räddningstjänster och andra berörda myndigheter och aktörer.


Följ vädersituationen med SMHI:s varningar

Krisinformation.se om din beredskap för översvämningar

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland
Uppdaterades

Taggar för denna sida: