Publicerades

Livsmedelsverket om kartläggning av brandsläckningsmedel i dricksvatten

Perfluorerade alkylsyror, PFAA, finns i drygt en tredjedel av de vattentäkter som Sveriges befolkning får sitt dricksvatten ifrån. Men halterna i ytvattnet är så låga att de inte innebär någon hälsorisk. Det visar en kartläggning som Sveriges kommuner har gjort, skriver Livsmedelsverket.

Kartläggningen skedde efter att höga halter av PFAA uppmätts på flera platser i landet nära brandövningsplatser. Ämnena fanns tidigare i brandskum men är nu förbjudna.

Där höga värden tidigare uppmätts har kommunerna vidtagit åtgärder för att förbättra dricksvattnet.

Borttagen länk - Mer om kartläggningen hos Livsmedelsverket

Borttagen länk - Livsmedelsverkets frågor och svar om läckage av kemikalier från brandövningsplatser

Borttagen länk - Krisinformation.se om säker dricksvattenförsörjning

Källa: Livsmedelsverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: