Publicerades

MSB om informationssäkerhetsmånaden

Den 1 oktober startar Europeiska informationssäkerhetsmånaden, en kampanj inom EU, som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen.

Syftet med kampanjen är att förmedla kunskap om följande områden:

•Tips om hur man skapar bättre lösenord
•Hur man undviker identitetsintrång, att få sin identitet stulen
•Vad man bör tänka på när man använder mobila enheter i jobbet och på fritiden

Lösenord spelar en stor roll för skyddet av vår information. De flesta loggar in på flera konton varje dag och ofta med bara ett användarnamn och lösenord. Att skapa starka lösenord till sina viktigaste konton är det första man bör göra för att öka sin informationssäkerhet.

Borttagen länk - Mer information hos MSB

Borttagen länk - Om informationssäkerhet hos Dinsäkerhet.se

Borttagen länk - Tema: Internetsäkerhet (Krisinformation.se)

Källa: MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: