Publicerades

MSB söker personal till hjälpinsatser i Västafrika

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför på uppdrag av regeringen hjälpinsatser i några av de länder som har drabbats hårt av ebola.

Det handlar bland annat om hälso- och sjukvårdsinsatser i Liberia och Sierra Leone. MSB planerar för fler insatser till området under hösten.

I länkarna nedan kan du göra intresseanmälan och läsa mer om rekryteringarna, hjälpinsatser och om det svenska stödet till Västafrika.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Till MSB:s intresseanmälan

MSB:s pågående rekryteringar till insatser

MSB om att delta i stödinsatser

Krisinformation.se: Om Sveriges stöd till Västafrika

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: