Publicerades

SMHI varnar för mycket höga flöden i Värmland och i delar av Västra Götaland

SMHI har utfärdat en vädervarning klass 2 för mycket höga flöden i Värmlands län och i delar av västra Götalands län. Stora regnmängder de senaste dagarna har gjort att flödena har stigit snabbt i flera vattendrag. I Västsverige orsakade det kraftiga regnet under lördagen problem i trafiken längs Bohusbanan, E6:an och ett flertal mindre vägar.

Västra Götalands län:
Klass 2-varning för mycket höga flöden i små vattendrag i Bohuslän (Bohuslän, Göteborg och inre Dalsland).

Värmlands län:
Klass 2-varning för mycket höga flöden, övre delen av Uvan uppströms Ämten. Dessutom har en klass 1-varning utfärdags för höga flöden i små vattendrag i Värmlands län.

En klass 2-varning innebär en väderutveckling som kan medföra fara för allmänheten och orsaka stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Väderutvecklingen kan också vålla stora materiella skador.

 (Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte äar aktuella)

Aktuella vädervarningar hos SMHI

Information hos Länsstyrelsen i Värmlands län

Trafikverkets rapport om problem på vägar i Västsverige

Trafikverkets information om läget på vägarna i Västra Götaland

Information hos Strömstads kommun

Information hos Orust kommun

Information hos Stenungsunds kommun

Information hos Lysekils kommun

Information hos Sotenäs kommun

Information hos Tanums kommun

Läs mer om översvämningar

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: