Publicerades

Stockholms läns landsting om misstänkt fall av ebola

Uppdaterad 20/10: Den person som på söndagen ankom till Arlanda flygplats och sedan har utretts och vårdats vid Karolinska Universitetssjukhuset är inte smittad av ebola visar provsvar.

Stockholms läns landsting meddelade på södnagen att de utreder ett misstänkt fall av ebola. Det rör sig om en resenär som ankom med flyg till Arlanda flygplats under söndagen. De rutiner som finns för hantering av misstänkt ebolasmitta har följts och personen vårdades på Karolinska sjukhusets infektionsklinik.

Risken att Sverige skulle drabbats av ett ebolafall är fortfarande mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten.

(Nedanstående länkar har avaktiverats då de inte är aktuella)

Läs mer hos Stockholms läns landsting

Krisinformation.se om ebola

Källa: Stockholms läns landsting
Uppdaterades

Taggar för denna sida: