Publicerades

Svenska myndigheter om ebola

Enligt amerikanska smittskyddsinstitutet CDC har ett fall av ebola bekräftats i USA. Patienten har blivit smittad i Liberia och sedan rest till Texas i USA. För Sveriges del innebär det konstaterade ebolafallet i USA inga förändrade rutiner.

Skulle vi få ett likartat fall i Sverige finns förmågan att snabbt diagnostisera och se till att patienten blir isolerad och får rätt vård så att det inte sker någon spridning i det svenska samhället.

UD avråder sedan tidigare från resor till Guinea, Liberia och Sierra Leone på grund av belastningen på samhället i dessa länder.

Vad gör Sverige med anledning av spridningen av Ebola?

Sverige har hittills bidragit med omfattande humanitärt stöd till bland annat Läkare utan gränser, Rädda barnen och Röda korset, samt med teknisk expertis. Sveriges stöd går framförallt till medicinsk behandling, isoleringsåtgärder, logistik, skydd av barn mot våld och exploatering, utbildning av vårdpersonal och informationsspridning. Sverige bidrar också genom EU med olika former av stöd.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Mer information hos Folkhälsomyndigheten

UD:s temasida om Ebola

Myndigheternas samlade information om ebola

Myndigheternas frågor och svar om Ebola

Källor: Folkhälsomyndigheten, UD
Uppdaterades

Taggar för denna sida: