Publicerades

MSB om svaveldimman i Västerbotten

På onsdagen svepte en gråaktig dimma in över Västerbotten. Dimman förde med sig en lukt av svavel och kommer sannolikt från det isländska vulkansystemet Bardarbunga-Veidivötn som för närvarande har ett större utbrott där stora mängder gaser frigörs.

Eftersom svaveldimman har tunnats ut på sin väg från Island, där svavelkoncentrationen är betydligt högre, bedöms den i nuläget inte som hälsovådlig.

Vulkanisk svaveldimma kan uppstå vid explosiva utbrott där stora mängder gaser frigörs från lavan.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)
Mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Mer information hos Svenska Nationella Seismiska Nätet

Tema: Vulkanutbrott

För information om läget på Island finns information hos Sveriges ambassad i Reykjavik.

Källor: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: