Publicerades

UD avråder från resor till Nepal

Med anledning av naturkatastrofen i Nepal avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till hela landet.

Nepal har drabbats av kraftiga jordbävningar vilket lett till svåra omständigheter och förödelse, raserade byggnader och skadade och omkomna människor. Dessutom har infrastruktur och kommunikationer påverkats.

UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. UD kan också avråda från resor på grund av följderna av en naturkatastrof. En avrådan kan även innebära att det finns mycket begränsade möjligheter för UD/ambassaden att hjälpa svenska resenärer på plats, till exempel om det är krig eller en krigsliknande situation.

Borttagen länk - Aktuell reseavrådan för Nepal hos UD
Borttagen länk - Reseinformation för Nepal hos Sveriges ambassad i New Delhi
Borttagen länk - Vad innebär en reseavrådan? - information hos UD
Borttagen länk - Sida på Krisinformation.se om jordskalven i Nepal

Källa: Utrikesdepartementet
Uppdaterades

Taggar för denna sida: