Publicerades

MSB: Stor skogsbrandsrisk i delar av Sverige

Den senaste tidens torra väder gör att det är stor risk för skogsbrand i landet. Längs de östra kusterna i Götaland och på Gotland är risken extremt hög. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varnar allmänheten om faran och ger råd för hur du kan minska risken för att starta en skogsbrand.

Borttagen länk - MSB:s information om brandrisken
Borttagen länk - Brandriskprognos från SMHI
Krisinformation.se om gräs- och skogsbrand

Källor: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: