Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 49

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 49.

Det är fortsatt svårt att ordna boende till flyktingar och ta hand om ensamkommande flyktingbarn.

Trots att antalet flyktingar som kommer till Sverige minskar är det fortfarande mycket ont om boenden för asylsökande. Migrationsverket får in cirka 700 platser på asylboenden per vecka. Samtidigt behövs det omkring 4 500 platser.

Fyra nya ankomstkommuner, Örebro, Norrköping, Skellefteå och Gävle, har tillkommit, vilket är en avlastning för de kommuner som tar emot flest flyktingar.

Läs hela lägesbilden hos Borttagen länk - MSB.

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation 

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: