Publicerades

Varning för extremt höga flöden

SMHI har utfärdad en klass 3-varning för extremt höga flöden i de västra delarna av Västra Götaland. Uppdaterad 6/12 18.50. Klass 3-varningen gäller även Hallands län.

SHMI har uppdaterat varningarna för höga flöden.
Varning klass 3 gäller sydvästra delen av Västra Götaland och norra delen av Halland. Klass 2-varningar för höga flöden gäller Vänern, sydväst Vänern och inre Dalsland.

Klass 1-varningen för Halland uppgraderades på söndagen av SMHI till en varning klass 2.

Ursprunglig nyhet från 5 december:

Varningen gäller för Bohuslän och Sjuhäradsbygden samt sydväst Vänern och inre Dalsland.

En klass 2-varning för höga flöden är utfärdad för Vänern och en klass 1-varning för Halland.

Varning klass 3 är den högsta varningsnivån och innebär mycket extremt väder som kan medföra stor fara för allmänheten och orsaka mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa utvecklingen via medierna. Lokalradio är ofta en bra källa.

Borttagen länk - Läs mer hos SMHI

Borttagen länk - Din beredskap för översvämning

Borttagen länk - Läs mer om vädervarningar

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: