Publicerades

Hesa Fredrik i din mobiltelefon

Nu är det möjligt att få varningen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, till din mobiltelefon. Tidigare har varningen skickats via radio, TV och utomhusljudsignalen Hesa Fredrik.

Från och med den 1 februari 2015 kan de mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett drabbat område få varningsmeddelandet i form av ett SMS.

Det är SOS Alarm som ansvarar för drift och underhåll av varningsfunktionen.

Mer information hos SOS Alarm

Om VMA

Källa: SOS alarm
Uppdaterades

Taggar för denna sida: