Post- och telestyrelsen om telestörningar

Uppdaterad |
Under måndagen rådde stora störningar i telefonin i Sverige, enligt Post- och telestyrelsen, PTS. Enligt SOS Alarm kunde det vara svårt att nå larmnumret 112.
Källa | Post- och telestyrelsen, MSB, SOS Alarm