Publicerades

Myndigheterna om sköterska som undersöks för Ebola

Uppdatering 8/1: Den sköterska som flögs hem från Sierra Leone söndag den 4 januari transporterades under onsdag den 7 januari från Skånes universitetssjukhus till högisoleringsenheten Linköping. Detta sedan sköterskan visat symptom som kunde tyda på ebolasmitta.

I Linköping kommer nya prover att tas på patienten.

Enligt sjukvårdens rutiner behandlas fallet som högrisk för ebolasmitta till dess att provsvar bevisar motsatsen.

Bakgrund

Sköterskan, som arbetade på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sierra Leone, utsattes fredagen den 2 januari för hög risk att smittas av ebola. Sköterskan transporterades enligt rutin med ambulansflyg hem till Sverige och vidare till infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund för kontroll.

Efter undersökning och bedömning av infektionsklinikens specialistteam fick personen lämna sjukhuset natten mot måndag eftersom det då inte fanns några tecken på ebolainfektion.

Natten mot onsdagen inkom patienten åter till Skånes universitetssjukhus med symtom som kunde tyda på ebola. De första provresultaten visar att så troligen inte är fallet, skriver Region Skåne på sin webbplats.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Läs mer hos Region Skåne

Mer information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Mer information hos landstinget i Östergötland

Myndigheternas samlade information om ebola

Källa: Region Skåne
Uppdaterades

Taggar för denna sida: