Publicerades

SMHI utökar klass 2-varning

Under lördagen utökade SMHI den klass 2-varning för stormbyar som utfärdades på fredagen. Utöver Gotland, Öland, Hallands län och Skåne län (utom Österlen) gäller varningen nu också Bohuslän och Skagerack.

Klass 1-varning är också utfärdad i hela Götaland och delar av Svealand.

En klass 2-varning betyder att vädret kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

En klass 1-varning är en mildare varning än en klass 2-varning och betyder att vädret kan innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Vädervarningar på SMHI:s webbplats

Krisinformation.se om beredskap vid storm

Mer information från länsstyrelsen i Skåne län

Mer information hos länsstyrelsen i Hallands län

Mer information från länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mer information hos länsstyrelsen på Gotland

Källor: SMHI, Länsstyrelsen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: